enmk

Техничка Опрема

За успешна реализација на вашиот семинар или конгрес хотелот нуди целосна техничка подршка

Можност за користње на

 LCD проектор
Платно
Flip chart
Бесплатен WI-FI
 Скенер
Принтер