Сместување

Соби

Големина: 20²

Кревет: Единечен/Споен

Капацитет: 2

Карактеристики: LCD, WI-FI...

Апартмани

Големина: 35²

Кревет: Француски лежај

Капацитет: 5

Карактеристики: LCD, WI-FI...

Претседателски Апартман

Големина: 70²

Кревет: Француски лежај

Капацитет: 6

Карактеристики: LCD, WI-FI...